OPTOVID d.o.o. Delavni čas: delavniki 9.00 -18.00, sobota: zaprto
  Kontakt: 01/436 10 78

Izjava o varstvu osebnih podatkov

OPTOVID d.o.o. Ljubljana
Dunajska cesta 56
Ljubljana
matična št. 1538284000
IDDDV SI26102552
tel. (01) 436 10 78
e-pošta: info@optovid.si

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v SIST in obravnava podatke o strankah. Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za osebne podatke posameznikov.
Optovid je upravljavec obdelave osebnih podatkov strank. S to izjavo vam želimo predstaviti, kdo smo, kako in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.

1.) Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše podatke obdelujemo za potrebe organizacije in izvajanje storitev, izdelave ortopedskih pripomočkov, obveščanje o pregledih in novostih na področju delovanja, statistično spremljanje, inšpekcijski nadzor. Ko nam po spletni strani pošljete kontakt, s tem podate pisno privolitev za obdelavo vaših podatkov.

  • pri posredovanju odgovorov na vaša vprašanja
    Če boste stopili v stik z nami, bomo vaše osebne podatke uporabili, da bomo lahko odgovorili na vaše(a) vprašanje(a).
  • za naročanje
    Vaše osebne podatke pridobimo, ko uporabljate spletno stran ali aplikacijo oz. se preko njiju naročite na pregled. Vaše podatke uporabimo, ko vas obvestimo o pregledih.
  • za obveščanje
    Informacije iz podatkovnih baz o strankah uporabljamo za obveščanje o novostih na področju delovanja.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na splošno hranimo vaše podatke za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju oz. do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov.
Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo; anonimizirajo; prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.
Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo.
Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

KAKO LAHKO UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV?

Pravico imate zahtevati dostop do oziroma pregled nad svojimi osebnimi podatki, pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi, pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov.
Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov. Upoštevajte, da vas lahko za namene preverjanja vaše istovetnosti prosimo za dodatne informacije.

ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Potem ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Umik privolitve učinkuje od dneva umika dalje. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

Če se želite pritožiti glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kako lahko stopite v stik z nami?

Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na info@optovid.si